Protestants-Evangelische
Kerk Boechout
zaterdag, november 16, 2019 Webmaster Nieuws 58

U bent van harte uitgenodigd op de feestelijke intrededienst van Marieke den Hartog als predikant van de VPKB en van de Protestants-Evangelische Kerk Boechout met aansluitende receptie op zondag 15 december 2019 om 15.00uin de kerk aan het O.L.Vrouweplein in 2530 Boechout.

Graag uw aanwezigheid melden door in te schrijven of bij de Secretaris van de kerkenraad.

 

Wil je weten wat het geloof inhoudt en daarover van gedachten wisselen? Zoek je een groep jongeren waar je veilig je mening kunt geven en je vragen stellen?

Open en betrokken  – want iedereen is belangrijk 

De Protestants-Evangelische Kerk Boechout is een actieve christelijke gemeenschap. In onze geloofsbeleving en in onze sociale betrokkenheid  laten we ons inspireren door de bijbel. Onze protestantse traditie prikkelt ons om levendig te blijven en onszelf kritische vragen te blijven stellen.

Als kerk zijn we een kerkgemeenschap, waarin ieder even belangrijk is. Het protestantisme staat voor mondigheid van iedere gelovige. De hele gemeenschap kiest dan ook via een zorgvuldige democratische procedure haar dominee en de leden van haar beleidsorgaan voor afgebakende termijnen. Dit kunnen mannen en vrouwen zijn, getrouwde of ongetrouwde.

Onze kerk is een open gemeenschap waar iedereen welkom is. Dit brengt ons in contact met mensen van allerlei achtergrond, ook mensen die het maatschappelijk moeilijk hebben. Het behoort tot de kerntaken van de kerk om voor deze mensen op te komen en te ondersteunen waar we kunnen.

Het was even spannend of iedereen een plekje zou vinden… waren er genoeg stoelen? Je hebt altijd mensen die zich niet inschrijven en wel komen en helaas ook mensen die op het laatste moment niet komen wegens ziekte. We waren met 45 man (inclusief 3 vrijwilligers), dat is toch wel het absolute maximum. Op het menu stond een lekkere preisoep van Suzanne, spinaziestamppot met worst en een vla-advocaat dessertje. Mieke was op vakantie en dus hebben we zelf een dessert in elkaar geflanst.

In oktober viert de kerk dankdag. Het is een mooie traditie, vooral als het met een gebaar van dankbaarheid gepaard gaat. Maar het roept toch ook vragen op: is één dag danken wel genoeg? Paulus zegt: ‘Dank God onder alle omstandigheden’. Dat is meer dan één dag in het jaar. En dat betekent: niet alleen als het ons goed gaat. Is het niet zo dat wij alleen maar danken als het ons voor de wind gaat?

Komende activiteiten

12 dec 2019
20:00 - 22:00
generale repetitie koor
15 dec 2019
15:00 - 17:00
intrededienst ds.M.den Hartog
19 dec 2019
20:00 - 22:00
koorrepetitie dames
20 dec 2019
17:00 - 19:00
kerstviering PSC
22 dec 2019
10:00 - 11:15
eredienst voorganger ds.M.den Hartog