Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Omwille van de coronacrisis kunnen we niet bijeenkomen in onze kerk, maar uiteraard kan je thuis in de eigen woonkamer wel een viering doen. Hierbij willen we jullie een liturgie aanreiken om dit vorm te geven.

In de veertigdagentijd zaten we een avond gezellig bij elkaar in de pastorie om samen linzensoep te eten, met in totaal acht gemeenteleden. Een Bijbels gerecht, dus minstens 3000 jaar oud. In Genesis 25, 30 verkocht Ezau aan Jakob zijn eerstgeboorterecht voor een schotel van ‘dat rode, dat rode daar!’. Ik hoop dat we na de coronacrisis vaker rond de tafel kunnen zitten om duurzame recepten met elkaar te proeven: een klimaathoekje rond de tafel, kan het feestelijker?

Voor de maand mei is lied 695 Heer, raak mij aan met uw adem het lied van de maand. Omdat we dit niet samen in de kerk kunnen inoefenen heeft Frank het lied ingezongen op video zodat je thuis zelf kan oefenen.

Omwille van de coronacrisis zullen zoals bepaald door de overheid de kerkdiensten in onze kerk niet doorgaan. Er is ondertussen wel een groot aanbod aan alternatieven te vinden. We hebben enkele mogelijkheden op een rijtje gezet.

Bekijk hier een korte pastorale boodschap van ds. Marieke den Hartog.

Open en betrokken  – want iedereen is belangrijk 

De Protestants-Evangelische Kerk Boechout is een actieve christelijke gemeenschap. In onze geloofsbeleving en in onze sociale betrokkenheid  laten we ons inspireren door de bijbel. Onze protestantse traditie prikkelt ons om levendig te blijven en onszelf kritische vragen te blijven stellen.

Als kerk zijn we een kerkgemeenschap, waarin ieder even belangrijk is. Het protestantisme staat voor mondigheid van iedere gelovige. De hele gemeenschap kiest dan ook via een zorgvuldige democratische procedure haar dominee en de leden van haar beleidsorgaan voor afgebakende termijnen. Dit kunnen mannen en vrouwen zijn, getrouwde of ongetrouwde.

Wil je weten wat het geloof inhoudt en daarover van gedachten wisselen? Zoek je een groep jongeren waar je veilig je mening kunt geven en je vragen stellen?

Onze kerk is een open gemeenschap waar iedereen welkom is. Dit brengt ons in contact met mensen van allerlei achtergrond, ook mensen die het maatschappelijk moeilijk hebben. Het behoort tot de kerntaken van de kerk om voor deze mensen op te komen en te ondersteunen waar we kunnen.

Komende activiteiten

07 juni 2020
10:00 - 11:15
eredienst voorganger ds. M. den Hartog
12 juni 2020
12:00 - 14:00
Potje Gekookt
14 juni 2020
10:00 - 11:15
eredienst voorganger ds. M. Schippers
21 juni 2020
10:00 - 11:15
eredienst voorganger ds. A. Poldervaart