Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Waarschijnlijk kennen zelfs heel veel niet-christenen de ‘drie koningen’ en ze zijn talloze malen afgebeeld, niet in het minst in de oneindig vele kerststalletjes, maar ook op schilderijen. Het merkwaardige daarbij is, dat er in de Bijbel helemaal geen verhaal over drie koningen staat.

Het kinderlied ‘Waar zou de stad van de vrede zijn?’ van Hanna Lam en Wim ter Burg eindigt met de woorden: ‘Is het er ja of is het er nee?’ Maar die stad van de vrede …?

Binnenkort is het Pinksteren, het feest waarbij we de gave van de Heilige Geest gedenken. In lied 841 gaat het over ‘de vruchten van de Geest’. Over de werking van de Geest wordt in kerken heel verschillend gedacht. Ons type kerk wordt vaak verweten te weinig ‘be-Geest-erd’ te zijn, te weinig gedreven, te intellectualistisch. De Geest spat er niet genoeg van af.

Ooit heb ik dit woord uitgevonden: geintje van God. In Marrakesh was het. Toen voelde ik Gods aanwezigheid in de straten. Ik was enorm dankbaar dat ik daar mocht rondstappen… zomaar, gratuit. En dat is genade. En genade is in het Hebreeuws ‘chen’, en daar komt dus het Mokumse woord (=Amsterdams): ‘gein’  vandaan.

God heeft mij genade gegeven. Ik noem het nu vaak een geintje van God…

Een aantal kenmerken die maken dat zij vandaag relevant kunnen zijn.

Vandaag zijn ze overal verspreid – ook in ons land -en een aantal vinden elkaar in een groep van kleine persoonlijke kerken. Als Boechoutenaren draaien wij mee in het geheel van de Antwerpse kerken. Wij herkennen ons in wat in het verleden belangrijk genoeg was voor de helft (!) van die Antwerpse bevolking om in de 16de eeuw weg te vluchten en voor hun vrijheid te verhuizen naar elders. Amsterdam is daar bvb. goed mee geweest. De internationale betrokkenheid is daarvan een gevolg. Om die reden staan op deze site ook de ‘linken’ naar adressen  in het buitenland . We herkennen ons voor een groot deel in wat daar gebeurt. Vanuit de eigen levensbeschouwing willen wij een inbreng hebben in de samenleving.