Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

In oktober viert de kerk dankdag. Het is een mooie traditie, vooral als het met een gebaar van dankbaarheid gepaard gaat. Maar het roept toch ook vragen op: is één dag danken wel genoeg? Paulus zegt: ‘Dank God onder alle omstandigheden’. Dat is meer dan één dag in het jaar. En dat betekent: niet alleen als het ons goed gaat. Is het niet zo dat wij alleen maar danken als het ons voor de wind gaat?

Waarschijnlijk kennen zelfs heel veel niet-christenen de ‘drie koningen’ en ze zijn talloze malen afgebeeld, niet in het minst in de oneindig vele kerststalletjes, maar ook op schilderijen. Het merkwaardige daarbij is, dat er in de Bijbel helemaal geen verhaal over drie koningen staat.

Ooit heb ik dit woord uitgevonden: geintje van God. In Marrakesh was het. Toen voelde ik Gods aanwezigheid in de straten. Ik was enorm dankbaar dat ik daar mocht rondstappen… zomaar, gratuit. En dat is genade. En genade is in het Hebreeuws ‘chen’, en daar komt dus het Mokumse woord (=Amsterdams): ‘gein’  vandaan.

God heeft mij genade gegeven. Ik noem het nu vaak een geintje van God…

Het kinderlied ‘Waar zou de stad van de vrede zijn?’ van Hanna Lam en Wim ter Burg eindigt met de woorden: ‘Is het er ja of is het er nee?’ Maar die stad van de vrede …?

Binnenkort is het Pinksteren, het feest waarbij we de gave van de Heilige Geest gedenken. In lied 841 gaat het over ‘de vruchten van de Geest’. Over de werking van de Geest wordt in kerken heel verschillend gedacht. Ons type kerk wordt vaak verweten te weinig ‘be-Geest-erd’ te zijn, te weinig gedreven, te intellectualistisch. De Geest spat er niet genoeg van af.