Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Een aantal kenmerken die maken dat zij vandaag relevant kunnen zijn.

Vandaag zijn ze overal verspreid – ook in ons land -en een aantal vinden elkaar in een groep van kleine persoonlijke kerken. Als Boechoutenaren draaien wij mee in het geheel van de Antwerpse kerken. Wij herkennen ons in wat in het verleden belangrijk genoeg was voor de helft (!) van die Antwerpse bevolking om in de 16de eeuw weg te vluchten en voor hun vrijheid te verhuizen naar elders. Amsterdam is daar bvb. goed mee geweest. De internationale betrokkenheid is daarvan een gevolg. Om die reden staan op deze site ook de ‘linken’ naar adressen  in het buitenland . We herkennen ons voor een groot deel in wat daar gebeurt. Vanuit de eigen levensbeschouwing willen wij een inbreng hebben in de samenleving.

De aanzet van het protestantisme werd 500 jaar geleden gegeven, op een moment dus dat het persoonlijke belangrijker wordt. Vandaar dat elke protestant zijn eigen keuze zal willen maken van wat voor hem of haar belangrijk is. Een handige manier om het protestantisme te beschrijven– want mooi in zeven punten – zou de volgende kunnen zijn, en vloeit mooi voort van het ene punt naar het volgende:
- alles begint natuurlijk bij het herontdekken van de bronnen, en in het christendom is dat de grondtekst van de bijbel. Op zoek naar de waarde van de verhalen en het waarom. De Bijbel wordt het enige richtsnoer, de enige toetssteen
- als de Bijbel voor iedereen de meter is waarmee gemeten wordt, als er niemand daarboven staat, dan ook niet een andere instantie bvb. de paus of een ander gezagsorgaan 
- als niemand het kan (of mag) formuleren in onze plaats, dan zullen wij moeite moeten doen om een eigen mening te vormen en kan men het niet laten bepalen door een priester; het eigen geweten is dus bevrijd
- geloof is vertrouwen hebben dat het in orde komt door meer dan onze eigen inspanningen alleen
- als het in orde kan  komen, dan moet dat effect hebben hier en nu, en kan cultuur, wetenschap, beroep, arbeid, huwelijk, vrijwilligerswerk positief worden ervaren en gewaardeerd
- de gewone concrete dingen tellen mee, ook in de sacramenten in de kerk zoals water, wijn, brood; zij zijn op zichzelf tekenen en bezegelingen en moeten dus niet anders bekeken worden dan wat zij zijn
- de uitleg van de bijbel in preek en lied gebeurt in de landstaal; iedereen moet die kunnen verstaan en meedoen.
Deze punten worden samengevat in het ‘sola fide, sola gratia, sola scriptura’, alleen door geloof, alleen door genade (dus gratis) en alleen via de Schrift (de Bijbel dus). Veel meer kan hierbij nog gezegd worden en gaandeweg werden deze punten verder uitgewerkt.,
Het begin van deze hervorming lag in 1517.
Het jubileummoment van 31 oktober 2017 – exact 500 jaar na de eerste outing van Luther in Wittenberg Duitsland - is geen eindpunt maar kan een nieuw begin zijn. We willen ons altijd opnieuw bij de essentie bepalen.
Een aantal facetten van de hervorming worden in 2017 extra belicht. Voor een overzicht daarvan is er de agenda op de site van de Antwerpse Protestanten: www.luther2017.be .

 

                      

Plaats reactie

Reageren kan door hieronder een reactie te plaatsen. Dit werkt het beste als je je eerst aanmeldt, want dan moet je geen bijkomende gegevens ingeven. Als je je niet aanmeldt, vul dan een naam en mailadres in en vul dan onder het prentje en "vernieuwen" in wat je ziet in het prentje. Dit is een beveiliging om te vermijden dat er door automatische processen reclame of andere boodschappen als reactie worden ingevuld. Maar, het is dus eenvoudiger als je eerst met je gebruiker en paswoord aanmeldt op de website.


Beveiligingscode
Vernieuwen