Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Volgende Paasgroeten zijn in de afgelopen week tussen ons eigen district Antwerpen-Brabant-Limburg en Kirinda uitgewisseld.

Goede vrienden in de Presbytérie de Kirinda,

Ter gelegenheid van de "Goede Week" en van het Paasfeest, sturen wij u en alle leden van uw Presbytérie onze hartelijke groeten en vredewensen. U vindt een afbeelding van een schets die de schilder Rembrandt (1606 - 1669) ooit maakte van de vrouwen die bij het graf van Jezus aankwamen. We zien in de afbeelding de verwarring die deze vrouwen moeten hebben gevoeld, maar tegelijkertijd zien we de leegte van de plaats waar ze nog niet naar durven kijken. Het is deze leegte, die later de grootste vreugde van hun leven ingeluid heeft. De Heer is opgestaan; Hij leeft in en voorbij aan deze wereld. Het is die vreugde die wij met onze broeders en zusters in Kirinda delen en waarom wij samen kerk van Jezus Christus zijn. Wij dragen u in onze gebeden en vragen u hetzelfde voor ons te doen.

Namens de Jumelagewerkgroep ABL-Kirinda: ds. Douwe Boelens

Waarna we volgend antwoord uit Kirinda ontvingen:

Goede vrienden,

Bedankt voor het bericht en voor de afbeelding die jullie met ons gedeeld hebben delen. Inderdaad is het de leegheid op de afbeelding die de bron is van de vreugde die we als christelijke gemeenschappen ondergaan. Onze Heer is niet tegengehouden door de dood. Veeleer heeft hij de krachten van de duisternis overwonnen en erkennen we dat zijn overwinning ook die van ons is. Pasen herinnert ons eraan dat we overwinnaars en dat we vrij zijn. We wensen u een fijn feest toe en we vragen u onze groeten en de beste wensen over te brengen aan alle gelovigen van de verschillende kerkgemeentes van ABL. Natuurlijk dragen we u altijd in onze gedachten en gebeden.

Charles Gahutu