Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Op zondag 13 juni 2021 heropenen we de diensten in ons kerkgebouw terug voor iedereen. Hierbij zijn nog wel heel wat beperkingen van kracht. We willen u dus graag informeren over wat u mag verwachten en waaraan u zich zal moeten houden. Ook aan wie toch nog liever thuis blijft is gedacht.

Vanuit de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE), hebben we richtlijnen ontvangen voor de heropstart van de erediensten in het kader van de Coronacrisis. Hierin staat precies uitgestippeld, wat er in het kader van de wet, maar meer nog voor de veiligheid van de bezoekende leden, gedaan of juist nagelaten moet worden.

Ten opzichte van de heropening van vorig jaar zijn er heel wat gelijkenissen, maar toch wel enkele verschillen. Het positieve nieuws is dat er dit keer opnieuw gezongen mag worden, al is het nog wel met mondkapje op en vraagt men om "rustig en bezadigd" te zingen en te bidden. Frank zal nog wel vooraan als voorzanger blijven zingen (en hij mag dat dan zonder mondkapje, vermits de afstand tot anderen groot genoeg is). De liederen zullen zoals anders geprojecteerd worden. Wie liever uit een zangbundel zingt of een Bijbel heeft voor de lezingen, brengt deze bij voorkeur zelf mee, maar we mogen deze ook terug beschikbaar stellen aan wie het wenst en er zelf geen kan meebrengen. Nadien dienen deze wel enkele dagen opzij blijven liggen, maar dat is geen probleem.

Wat ook opnieuw toegelaten is, is de kindernevendienst. Op 13 en 20 juni zal er alvast kindernevendienst georganiseerd worden!

Er blijven uiteraard toch ook nog steeds heel wat maatregelen van toepassing. Eenieder dient bij het binnengaan zijn/haar handen te ontsmetten, een mondkapje te dragen, jassen bij zich te houden en direct plaats te nemen op een aangewezen plaats, te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van de ander (tenzij leden van een zelfde bubbel).

U wordt ook nog steeds verzocht om op uw plaats te blijven zitten tot het einde van dienst. Hoe groot de behoefte ook is om elkaar nog eens te kunnen begroeten - hierover dadelijk meer. Na de dienst wordt u verzocht direct de kerk te verlaten, terwijl u de 1,5 meter blijft respecteren. Het verlaten van de kerk gebeurt op aanwijzing van de koster. Achterste rij eerst, daarna de volgende. Uw bijdrage aan de collectes kunt u doen bij het verlaten van de kerk, al roepen we iedereen op om zoveel mogelijk deze bijdragen per overschrijving uit te voeren, want de banken hebben ook nog steeds beperkingen voor wat betreft het binnenbrengen van muntstukken.

Bij het buitenkomen vragen we iedereen die nog even wil napraten om dit niet te doen vooraan bij het kerkgebouw, maar om direct via de oprit van de pastorie door te lopen tot op de speelplaats van de kerk. Buiten, in de open lucht, kunt u dan op gepaste afstand met elkaar spreken.

Wie toch nog liever niet naar de kerk komt, zal de dienst nog steeds via de live streaming kunnen blijven volgen. Het is onze bedoeling dit zeker nog in juni te blijven doen. Tijdens de zomerperiode juli/augustus kunnen we dit mogelijk niet elke zondag verzorgen, maar daarover berichten we later nog wel.

Wij hopen op uw medewerking om alles zo veilig mogelijk te kunnen laten verlopen. Blijf zeker ook alle berichten volgen, want we weten allemaal dat de crisis nog niet voorbij is en alles altijd nog terug kan veranderen. Uiteraard hopen we samen met jullie dat dit in de komende periode vooral dan in positieve zin mag veranderen.