Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Boechout is gelukkig nog een landelijke gemeente tussen Antwerpen en Lier. De protestantse kerk is in de jaren 1950 ontstaan. Een aantal leden van de protestantse kerk  Antwerpen-Zuid kwam in deze streek wonen. Onder hen de zakenman Klaas Sluijs. Hij werd de bezieler van een actieve evangelisatie, helaas wel enigszins in reactie tegen de rooms-katholieke kerk, die ook moeite had met de komst van de protestanten. Daarom stuurden de protestanten hun kinderen naar de School met de Bijbel in Mechelen, eerst met de trein, later met een busje. Met dat busje konden mensen ook naar de kerkdiensten in het verre Antwerpen worden gebracht. Begin jaren 1950 werden dan eigen initiatieven ontplooid in Boechout zelf. Op 1 september 1954 werd de Boechoutse School met de Bijbel geopend, op 1 januari 1955 startte men hier met kerkdiensten en in mei van dat jaar werd de protestantse kerk van Boechout erkend, die aanvankelijk nog samenkwam in de turnzaal van de school. De school werd ook bezocht door de kinderen van 'Kinderzorg', een protestants tehuis voor kinderen. Er kwam een eigen kerkblad, de 'Kerkelijke Tijdingen', allerlei verenigingen ontstonden waaronder jeugdclubs, een vrouwenvereniging, een bejaardenclub, een koor en een mandolineorkest; men had zelfs een eigen bibliotheek.

De kerk groeide en er kwam een kerkgebouw in 1964, dankzij de financiële ondersteuning vanuit Nederland.

Ondertussen was het tweede Vaticaans Concilie in Rome aan de gang en veranderde de verhouding met het rooms-katholieke gemeentebestuur en de medeburgers. Langzaamaan maakte de antithese plaats voor een voorzichtige oecumenische opening. Sindsdien wordt ons kerkgebouw ook gewaardeerd voor concerten, het Sinterklaasfeest van de burgerlijke gemeente en dergelijke.

Aan het kindertehuis was er hoe langer hoe minder behoefte en het werd omgevormd tot het Vrouwenhuis, waar vrouwen in crisissituaties met hun kinderen terechtkunnen. De protestantse kerk is sinds de oprichting mee betrokken bij het werk van het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen (link) en was één van de eerste kerkgemeenschappen die zelf vluchtelingen opving.

De Protestants-Evangelische Kerk Boechout is altijd een relatief jonge gemeenschap geweest: heel wat niet-kerkelijke kinderen bezochten de school en kwamen zo soms ook naar kinderbijeenkomsten, jeugdclubs en het jaarlijkse kerstfeest. 

Deze sfeer van 'in de protestantse kerk van Boechout is er altijd wel wat te doen' is nog altijd aanwezig. De zondagse kerkdiensten zijn voor de kerkgangers dan ook zowel een moment van geestelijk bijtanken als van sociaal contact; zijn veel kerken 5 minuten na het laatste amen leeg, in onze kerk wordt er minstens een half uur nagepraat, ook als er geen koffie is.

Komt u gerust van deze sfeer meegenieten op zondagmorgen in onze kerk aan het  'Onze-Lieve-Vrouweplein'!

 

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.