Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Onze archivarissen hebben een selectie gemaakt van foto's uit het archief. Klik op onderstaande diavoorstelling om de foto's beter te bekijken.

 

 

Onder deze titel verscheen in de vijftiger jaren van de vorige eeuw een boek over het evangelisatiewerk in Boechout. De auteur was Klaas Sluijs, die samen met de “mannenbroeders” van het Boechouts Comité de protestantse kerk heeft gesticht. Hoe men ook aankijkt tegen de wijze waarop dit geschiedde; feit is dat in luttele jaren een School met de Bijbel, een kindertehuis (nu Welzijnszorg-Boechout), een kerkgebouw, pastorie en jeugdlokaal werden gebouwd. Wie nu het gebouwencomplex overziet, zal moeten toegeven dat de stichters van weleer visie hadden en een gedrevenheid om “ het Evangelie in Vlaanderen te laten klinken”.

Het boek beschrijft de strijd en de tegenstand van de eerste decennia. Maar ook de geloofsmoed van de leden in die periode.

Wonderlijk is Boechout binnen het protestantisme trouwens altijd gebleven! Het is een typische dorpsgemeente, die vrijwel volledig bestaat uit Vlamingen.

Wonderlijk is ook de weg, die deze gemeente is gegaan. In 2005 viert “Boechout” haar gouden jubileum. Hoewel geen van de stichtende leden nog in leven is, kunnen de oudere leden heel wat vertellen over die moeilijke en tegelijk inspirerende beginperiode. Maar het zijn verhalen zonder woede of rancune. En dat is wat zo opvallend, ja, wonderlijk is! Er leeft een grote dankbaarheid dat de strijd van weleer vervangen is door een grote openheid en oecumenische gezindheid.

Waarschijnlijk is er geen kerk in Vlaanderen te vinden, waar de gemeente zozeer onderdeel is geworden van de samenleving, waarin zij staat. Niet omdat het kerkgebouw zich midden in het dorpscentrum bevindt, maar juist omdat er protestanten in heel veel segmenten van de dorpssamenleving terug te vinden zijn.

We zijn bekend! Natuurlijk is dat op een dorp gemakkelijker dan in de stad. Maar of het nu Dankdag is en de huisartsen van het dorp van harte meewerken om adressen door te geven, zodat zo’n honderdtal boeketjes kunnen worden rondgebracht aan zieken en bejaarden. Of dat het gaat om de Jaarmarkt, wanneer talrijke dorpsgenoten het kerkgebouw binnenstappen voor koffie, een rustig moment of de boekenstand….. Feit is dat “men” de kerk weet te vinden.

Die openheid over en weer blijkt ook uit de activiteiten rond het Jubileum. Vanzelfsprekend werden de parochie en het plaatselijk Davidsfonds daarbij betrokken. En ook de burgerlijke gemeente bleek geïnteresseerd. Dat alles is uniek, om niet te zeggen: wonderlijk!

De groei is niet meer zo spectaculair. We leven in een andere wereld dan een halve eeuw geleden. Maar er worden ons andere, nieuwe kansen geboden om “het Evangelie te laten klinken”. Want dát ziet deze enthousiaste en vitale gemeente nog altijd als haar opdracht. Dát is A.D. 2005 nog altijd “het wonder van Boechout”.

Het boek van K. Sluijs eindigt met de woorden: God zij geloofd! En wij zeggen daar van harte “amen” op.

Ds. W.J. Meister

22/09/1957 - 05/09/1958

Ds. W.J. Meister

Bevestiging

prof. Brillenburg Wurth, hoogleraar aan

de theologische school te Kampen

Tekst 2 Kor. 2:14a
Intredetekst Jesaja 55:10-11
Ds. J. Végh

13/09/1959 - 11/04/1965

Ds. J. Vegh

Bevestiging Ds. Van der Weg uit Bussem
Tekst Handelingen 18:26-28 en 31-36
Intredetekst 1 Kor. 2:1-5
Ds. P. Melse 08/05/1966 - 18/04/1971
Ds. P. Melse

Bevestiging Ds. Ganzevoort
Intredetekst 1 Kron. 22:16b
Ds. A.C. Koeman 08/04/1973 - 04/11/1987
Ds. A.C. Koeman

Bevestiging Ds. S.B. Van de Molen uit Hogersmilde
Intredetekst 1 Tim.1:12
Ds. E. Van der Borght 02/04/1989 -
Ds. E. Van der Borght

Bevestiging Ds. M. Beukenhorst
Intredetekst Marcus 1:1-15
Ds. Truus Schouten 02/03/2003 - 18/09/2011
Ds. Truus Schouten

Bevestiging Ds. D. Wursten
Intredetekst Marcus 3:6
Ds. Petra Schipper 07/10/2012 - 31/01/2018
Ds. Petra Schipper

Bevestiging Ds. Marc Schippers 
Intredetekst Mattheüs 14:22-35 
01/12/2019 - nu
Ds. Marieke den Hartog

Bevestiging Ds. Jelle Brouwer
Intredetekst Genesis 28:10-18

 

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.