Protestants-Evangelische
Kerk Boechout

Identificatie van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

Protestants-Evangelische Kerk Boechout (VPKB Boechout)
Appelkantstraat 2
2530 Boechout
België
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.vpkbboechout.be

Contact van de gegevensverantwoordelijke:

Privacy (DPO)

Het huidige privacy beleid preciseert de manier waarop de Protestants-Evangelische Kerk Boechout verzamelde gegevens gebruikt en beschermt.

Welke zijn de verzamelde gegevens en waarom?

De Protestants-Evangelische Kerk Boechout verzamelt enkel persoonlijke gegevens die haar rechtstreeks gecommuniceerd werden. Deze gegevens worden verzameld met het oog op het correct verwezenlijken van haar opdrachten, maar ook voor de verspreiding van de informatie binnen de Protestants-Evangelische Kerk Boechout.

De verzamelde gegevens bevatten - naargelang de aard van de relatie met u - mogelijks de volgende gegevens van uzelf of, in bepaalde gevallen, van kinderen die onder uw hoede staan:

 • Aanhef/aanspreking
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Familienaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adres(sen)
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoon/gsm/fax
 • Gezinssituatie
 • Functie binnen de Protestants-Evangelische Kerk Boechout
 • Doopdatum en plaats
 • Belijdenisdatum en plaats
 • Huwelijksdatum en plaats

Leden
De Protestants-Evangelische Kerk Boechout houdt een bestand bij van al haar leden om een correct beheer te kunnen doen van haar leden, zoals voorzien is volgens de kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in België en het plaatselijk reglement van de Protestants-Evangelische Kerk Boechout.

Nieuwsbrief
De Protestants-Evangelische Kerk Boechout biedt een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over diverse aspecten van onze kerk. Hiervoor vragen we voor de elektronische nieuwsbrieven in principe enkel uw e-mailadres en optioneel soms uw naam.
We voegen voor elke type nieuwsbrief uw gegevens alleen met uw expliciete toestemming aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Kerkelijke Tijdingen
De Protestants-Evangelische Kerk Boechout geeft een maandblad, de Kerkelijke Tijdingen (KT), uit aan waarmee we willen berichten over diverse aspecten van onze kerk. Om de bezorging van de KT te kunnen uitvoeren, houden we uw naam en adres bij van de abonnees. De gegevens worden na opzeg van het abonnement nog voor een bepaalde duur bewaard. Gelieve u voor de juiste duur tot de gegevensverantwoordelijke te wenden.

Inschrijving voor evenementen of activiteiten
Als u zich inschrijft voor een evenement dat de Protestants-Evangelische Kerk Boechout organiseert, verzamelen we uw naam en emailgegevens en vragen we soms (optioneel) uw adres. 
Betrokkenen die een rol te vervullen hebben (voorganger, ouderlingen, diaken, ...) in de zondagse eredienst worden geregistreerd zodat ze vooraf een herinneringsmail kunnen ontvangen.
Gegevens nodig voor het goede verloop van een evenement (vb.: geboortedatum, allergieën of dieet) worden verzameld en worden enkel voor een bepaalde duur bewaard. Gelieve u voor de juiste duur tot de gegevensverantwoordelijke te wenden.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om u verder van dienst te kunnen zijn. Soms vragen we u om bepaalde persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

Gegevens die automatisch verzameld worden

Tijdens het gebruik van de informatieverwerkende systemen door medewerkers of door uzelf (bijvoorbeeld bij ingave in of consultatie van een via website beschikbaar gestelde applicatie), worden door de Protestants-Evangelische Kerk Boechout ook bepaalde gegevens verzameld. Het gaat hier om gegevens die vereist zijn voor de dienstverlening en de bewaking van de kwaliteit van de verzamelde data. Deze gegevens kunnen door de Protestants-Evangelische Kerk Boechout onder strikte voorwaarden gebruikt worden als er bijvoorbeeld klachten zijn over de verbinding of het niet naar behoren functioneren van de website. Afhankelijk van de activiteit die u daarbij als betrokkene verricht, verwerken de informatiesystemen in dit kader mogelijks de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • gebruikersnaam (login) of identificatienummer
 • tijdstip van handelingen op de website

Bezoekers van de website
Wij registreren met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën het verkeer op onze websites en mediakanalen, bijvoorbeeld om te onthouden dat u bent ingelogd en om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierbij worden enkel gegevens van niet-persoonlijke aard bewaard. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikken.

Delen van persoonsgegevens
De Protestants-Evangelische Kerk Boechout communiceert nooit de gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

De Protestants-Evangelische Kerk Boechout communiceert de gegevens enkel aan structuren verbonden aan de Protestants-Evangelische Kerk Boechout en die duidelijk bepaald zijn. De overdracht aan derden wordt gespecifieerd in het register van activiteiten van de gegevensverantwoordelijke.

Beveiliging van de informatie (persoonsgegevens)

De Protestants-Evangelische Kerk Boechout streeft er steeds naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in fysieke vorm, in de informatiesystemen en online. De Protestants-Evangelische Kerk Boechout draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en ongeoorloofde toegang tot en gebruik van informatie te vermijden, zoals een degelijk paswoordbeleid, gebruik van SSL-certificaten op websites (https secured filetransfer) en gebruik van two-factor authentication voor toegang tot de beheerderssite.

Aan de medewerkers van de Protestants-Evangelische Kerk Boechout wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Het aantal medewerkers van de Protestants-Evangelische Kerk Boechout dat toegang heeft tot persoonlijke informatie wordt beperkt. De betrokken medewerkers kregen een toelichting om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van een verwerker in opdracht van de Protestants-Evangelische Kerk Boechout.

Toegang tot, wijziging of verwijdering van de persoonlijke gegevens

Elke gebruiker die zijn gegevens aan de Protestants-Evangelische Kerk Boechout  heeft gecommuniceerd, heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie en toegang (recht om een kopie van de gegevens te bekomen, etc).
 • Recht om foute gegevens te verbeteren of de verwerking van bepaalde gegevens te beperken.
 • Recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op de beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens.

Voor meer informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt door de Protestants-Evangelische Kerk Boechout of het uitoefenen van een recht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Protestants-Evangelische Kerk Boechout: Privacy (DPO)

 

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.