Protestants-Evangelische
Kerk Boechout
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Op zondag 26 juni 2011 is het nieuwe multi-functionele gebouw de "Oase" officieel geopend. 

Wie die naam bedacht heeft, is voor de kerkenraad een raadsel. Hij stond geschreven op de lijst, die uithing in de hal. Daar kon u uw voorkeur opschrijven voor de naam van het nieuwe multi-functioneel gebouw. Uiteindelijk heeft deze naam “gewonnen”. Of de Oase een plaats van “rust” zal zijn, zoals de naam suggereert, is echter zeer de vraag!

Bij de opening van het gebouw op 26 juni was het daar een drukte van belang. Met zeer velen hebben we het gebouw mogen inhuldigen. Er was een uitgebreide delegatie van de burgerlijke gemeente en ook de Synodale Raad was aanwezig in de vice-voorzitter, dr. H. Rooze. De architect en de aannemer waren er en we ontvingen een fraaie bloe-menhulde van architect Rooze. Marten Rosier fungeerde als gastheer en dankte de vele gemeenteleden, die een bijdrage leverden aan de afwerking van het gebouw. Dirk Hemelaer en Victor Lauwers werden in de bloemetjes gezet, respectievelijk als penningmeester van het Schoolbestuur en verbindingsman tussen School en bouwcommissie. Het schoolbestuur was trouwens vrijwel voltallig aanwezig. Ook “onze” penningmeester èn noeste werker, Victor Lauwers, werd van harte bedankt, maar vooral Constant Van der Sanden. Hij heeft het afgelo-pen jaar enorm veel werk verzet. Of zoals zijn vrouw enige tijd geleden opmerkte: “zijn bed staat zo ongeveer hier!” Vandaar dat Sylvia even-eens in de kijker kwam en zij het cadeau mocht ontvangen voor hen samen.

De kinderen (in het bijzonder Rani & Hanne) zorgden voor het belang-rijke moment van het doorknippen van het lint. Daarna volgde het con-cert(je) op de nieuwe piano, geschonken door de heer A. Mok. Velen genoten van de muziek van David en Rebecca Baeck. Ook de kinder-bijbeltentoonstelling in de jeugdruimte werd gewaardeerd. Dit is een initiatief van de leiding van de Kindernevendienst en zij mochten daar-bij gebruik maken van de verzameling oude kinderbijbels (zelfs uit de 19e eeuw) van mevrouw Dini van Os (Christusgemeente Antwerpen). Maar ook vele gemeenteleden hebben de afgelopen weken in hun boekenkast gesnuffeld en oude of bijzondere kinderbijbels meege-bracht. U kunt tot 9 juli de tentoonstelling nog bekijken.

Te midden van al het geroezemoes zorgden de diakenen voor drank-jes en hapjes, speelden de kinderen op het schoolplein, omdat “hun” gebouw door zoveel grote mensen werd bezet en ….. toonden enkele van de allerkleinsten eigen initiatief door te gaan spelen met het nieu-we speelgoed in de oppasruimte. Zo werd duidelijk voor wie de Oase bestemd is. Namelijk voor de komende generatie(s). We hopen van harte dat groot en klein volop gebruik zullen maken van het nieuwe gebouw.

Tot besluit: enkele journalisten en fotografen „kwamen af‟. Dit vanwege de contacten, die Mark Goris had gelegd. En zo prijkt de Oase al in enkele kranten. Dat de vakantietijd geen reden is om het gebouw niet te gebruiken, moge iedereen duidelijk zijn! In ieder geval zal zondag in, zondag uit, de oppas er gehouden worden en de uitstap voor de kinderen begint èn eindigt in de Oase. Rustig zal het daar, zelfs in de zomer niet zijn!

Bekijk ook het volledige fotoalbum van de opening. 

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.